Onze visie

Eerlijk communiceren staat voorop


Of je organisatie nu in verandering is of in relatief rustig vaarwater verkeert, een visie op communicatie is cruciaal. Wij werken graag aan een wereld waarin mensen de wil hebben en in staat zijn eerlijk met anderen te communiceren. Daarom geven wij trainingen en verzorgen we coaching voor degenen die hun vaardigheden willen verbeteren en niet bang zijn hun eigen drijfveren te onderzoeken. We leren deelnemers hoe ze oprecht en respectvol met anderen kunnen omgaan. Basis daarbij vormt zelfkennis: inzicht in de eigen peroonlijkheid, met ieder eigen, unieke sterktes en zwaktes.

 

Visie op communicatie

Verantwoordelijkheid nemen voor je acties, beseffen wat de consequenties zijn van je houding en je manier van communiceren staan in de trainingen centraal. Het gaat niet om gelijk hebben en de perfecte skills in huis hebben, maar om genieten van het proces van communiceren, met of zonder woorden. Dat je daarbij vaker dan voorheen synergie ervaart en positieve uitkomsten zowel voor jezelf als voor je omgeving is een automatisch gevolg.

 

Vergroten van je repertoire

Wij werken vanuit de gedachte dat het ontwikkelen van een breed repertoire aan communicatievormen de basis vormt voor succesvolle en plezierige omgang met anderen. Door te kunnen inzoomen en uitzoomen en bewust te kunnen schakelen tussen verschillende manieren van reageren, word je al snel behendig in het ten goede keren van willekeurig welke situatie. Alles begint volgens ons met het inzicht dat volledig tegengestelde belangen zelden voorkomen en dat in vrijwel alle situaties win-winoplossingen voor meerdere partijen te vinden zijn.

 

inschrijven verandercommunicatie training