Verandercommunicatieplan

De waarde van een goed verandercommunicatieplan

Wil je veranderen, dan heb je een visie nodig. En urgentie. Gevat in een gedegen verandercommunicatieplan. Het is belangrijk dat je goed weet welke zwaktes binnen de organisaties je wilt overwinnen en bij voorkeur ook op welke manier. Een plan kan helpen, maar is niet altijd noodzakelijk. Soms kun je volstaan met een richting, met uitgangspunten voor een aanpak. Puur omdat je wilt zien wat er zich gaat ontwikkelen, wat er staat te gebeuren. En omdat je vertrouwt op je eigen kunnen om met verstand van zaken flexibel in te kunnen spelen op dat wat zich voordoet.

 

Flexibele omgang met een vooropgezet plan

Vanuit communicatie-perspectief kun je een zogenoemd ‘verandercommunicatieplan’ maken. Wij doen dat graag omdat we dan enige grip voelen te hebben op een sterk veranderende wereld. En omdat er zich nog veel onverwachte zaken zullen voordoen tijdens een verandertraject, zijn we ervan overtuigd dat een doel, de outline van een aanpak en een manier van bijstellen van deze aanpak ons helpen succesvol te zijn. Enerzijds is dus een plan van onschatbare waarde; anderzijds ligt de kracht van verandercommunicatie juist in de flexibele omgang met een dergelijk vooropgezet plan. De werkelijkheid is namelijk altijd anders.

 

Elementen in je verandercommunicatieplan

Wat staat erin je verandercommunicatieplan? in de eerste plaats een compacte schets van de huidige situatie. Let erop dat je een probleem formuleert. Als er geen probleem is, en ook niet te verwachten valt, kun je beter iets anders leuks gaan doen. Per definitie word je gevraagd om een onwenselijke situatie ten goede te keren. Na deze situatieschets denk je goed na over de gewenste situatie. Hierbij is het van belang dat je geen communicatiedoelen formuleert, maar overall organisatiedoelen. Hoe moet de organisatie eruit zien binnen een x aantal weken, maanden of jaren? Communicatiedoelen per groep stakeholders dragen daaraan bij, maar zijn absoluut ondergeschikt. Vervolgens denk je je communicatiestrategie uit. Ofwel: ‘hoe gaan we die gewenste situatie bereiken?’ Door het aangaan van de dialoog? Of met het op gang brengen van een beweging? Misschien wel gewoon door te vertellen hoe de wereld eruit moet zien? Op basis van deze strategie kies je je middelen. En dan ga je natuurlijk evalueren. Tussentijds, na elke fase, na elke interventie. Dit zijn globaal gezegd de vijf hoofdelementen in je plan.

 

Lees ook

Wat is verandercommunicatie?
Veranderverhaal
Modellen Verandercommunicatie
Opleidingen Verandercommunicatie