Verandercommunicatie in drie stappen

Hoewel er veel theorieën bestaan voor het organiseren van je verandermanagement, bieden weinig modellen houvast bij het vormgeven van je verandercommunicatie. Laat staan dat ze je door de tijd meenemen. Wanneer je dat doet, weet je nu al wat na aankondiging van een verandering waarschijnlijk gaat gebeuren. Daarom hebben wij een model ontwikkeld dat recht doet aan de veranderende omstandigheden binnen organisaties, maar ook aan de verschillende invalshoeken die je kunt hanteren: van de emotie via de reflectie naar de actie.

 

Drie fasen binnen een verandering

Kort gezegd verloopt elk verandertraject naar ons inzicht in drie fasen: vóór bekendmaking van een verandering, tijdens de verandering en na afloop daarvan. Hoewel een fusie tussen kleinschalige ondernemingen anders verloopt dan de overname van het onderdeel van een beursgenoteerde onderneming, biedt deze driedeling toch houvast voor het organiseren van je communicatie. De fase voorafgaand aan een verandering kenmerkt zich doorgaans doordat er een kleine groep betrokkenen bestaat en doordat er nog weinig bekendheid met het onderwerp bestaat. Er zal nog weinig enthousiasme of onrust bestaan.

 

De verandering accepteren

In de tweede fase komt een moment van aankondiging van de verandering, waarbij in veel gevallen een ‘neerwaartse’ beweging zichtbaar zal zijn. De productiviteit gaat in veel gevallen omlaag, er wordt veel gesproken over de plannen en mensen zijn ongerust over de gevolgen voor henzelf en hun collega’s. In de derde fase, de ‘na-fase’ wordt weer gebouwd. De nieuwe organisatie staat grotendeels, de meeste medewerkers hebben de verandering geaccepteerd en er worden nieuwe plannen gesmeed om de toekomst vorm te geven.

 

Emotie, reflectie, actie

Wij gaan ervan uit dat je als verandermanager of communicatieadviseur in elk van deze fasen hetzelfde proces doorloopt. Eerst neem je alles in je op wat er om je heen gebeurt. Wij typeren dit met het woord ‘emotie’, omdat je hier je luistert naar de achterliggende emoties binnen een traject. Dat doe je bij voorkeur met een open blik, zonder enige vooringenomenheid, en ook zonder in oplossingen te denken. Vevolgens trek je je terug om een passende communicatiestrategie te bedenken. Dit noemen wij de fase van ‘reflectie’. Je maakt de vertaalslag van alles wat je hebt gezien en gehoord naar een werkbare communicatie-aanpak. Hiervoor heb je geen anderen nodig: het is een kwestie van goed nadenken over de manier waarop je je doelen het best kunt bereiken. Tot slot ga je van start met de uitvoering. Je gaat over tot ‘actie’, en houdt je bezig met de ambachtelijke kant van het vak: in geval van communicatieadviseur is dat van organiseren tot schrijven, van filmen tot tekenen.

Als je voelt wanneer je moet voelen, denkt wanneer je moet denken en handelt wanneer je moet handelen, kom je het snelst tot resultaat.

 

Lees meer

Wat is verandercommunicatie?
Verandercommunicatieplan
Veranderverhaal
Opleidingen Verandercommunicatie