Veranderverhaal

Verhalen spreken tot de verbeelding

Zonder inspirerend toekomstbeeld is het lastig mensen aan te zetten tot veranderingen. Steek dus veel tijd in het opstellen van een inspirerend veranderverhaal, waarbij de kenmerken en de voordelen van de veranderingen duidelijk tot uitdrukking komen. Vragen die je kunt gebruiken bij het opstellen van je veranderverhaal zijn onder meer:

Wat houdt het traject in 500 woorden in?
Wat is de aanleiding?
Waartoe gaan we veranderen?
Welk probleem lost de verandering op?
Wat waren de alternatieve keuzemogelijkheden?
Wie merken er de gevolgen van?
Hoe groot is de impact?
Hoeveel ruimte voor eigen invulling is er?
Wat levert het traject op korte en lange termijn op?

Authentiek veranderverhaal

Kort gezegd zijn er drie eisen waaraan elk veranderverhaal moet voldoen: in de eerste plaats moet een verhaal inhoudelijk juist zijn. Dit betekent dat goed moet worden gezocht naar de oorspronkelijke aanleiding. Sommige boodschappen zijn daarbij eenvoudiger uit te leggen dan andere. Onderschat je publiek niet. ‘Geen direct verlies aan arbeidsplaatsen’ wordt door de meesten gewoon gelezen zoals het feitelijk bedoeld is. Misschien niet direct, maar je moet desondanks wel voor je baan vrezen.

Een verhaal moet bovendien authentiek zijn. Dat betekent dat de directies van de betrokken organisaties vanuit eigen kracht het verhaal vertellen. Het valt direct op als een van beide partijen de boventoon voert. Medewerkers van de nummer twee zullen zich niet in het verhaal herkennen. Zonder gekunsteldheid recht doen aan de sterke kanten van beide organisaties en van die van de combinatie, dat vormt de basis van een sterke verhaallijn. Authentiek is het verhaal ook als duidelijk wordt hoe het nieuwe merk zich onderscheidt in de markt. Noem een overname tussen twee ongelijkwaardige partijen dus geen fusie en een reorganisatie geen ‘verbeterslag’.

Tot slot moet een verhaal eenduidig zijn. De boodschap die een aandeelhouder ontvangt, moet aansluiten bij het verhaal dat medewerkers, klanten, mededingingsautoriteiten, leveranciers of andere partijen ontvangen. Binnen verschillende uitingen mogen vanzelfsprekend andere elementen worden benadrukt. Ook pas je de tone of voice hoogstwaarschijnlijk aan je doelgroep aan. De verschillende uitingen moeten inhoudelijk echter wel degelijk consistent zijn.

Lees ook

Wat is verandercommunicatie?
Verandercommunicatieplan
Veranderverhaal
Modellen Verandercommunicatie
Opleidingen Verandercommunicatie

Lees hier onze tips voor een aansprekend veranderverhaal.